เอกสารเผยแพร่

Phlogiellus longipalpus บึ้งแคระชนิดใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศไทย  (2017)  Download

Liphistius maewongensis แมงมุมฝาปิดโบราณชนิดใหม่ของไทย  (2017)  Download

การค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน (Loxosceles rufescens) ในถ้ำธรรมชาติของประเทศไทย (2016)  Download

การค้นพบหนอนตัวกลม mermithid nematode (Mermithidae, Nematoda) ในแมงมุมใยกลม Bark Spider, Caerostris sumatrana (Araneae, Araneidae) (2015)  Download