ชื่อสามัญแมงมุมวงศ์บึ้งในเอเชียใต้

แมงมุมวงศ์บึ้ง หรือที่รู้จักกันเป็นสากลในชื่อ Tarantulas ชื่อเรียกนี้ไม่เพียงแต่จะเอ่ยถึงในวารสารทางวิทยาศาสตร์แต่ยังใช้ในหลายแวดวงแม้นำไปใช้ในชื่อของสมาคมเช่น Tarantula Societies , หนังสือเด็ก หรือแม้ในภาพยนต์ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามคำว่า “บึง” หรือ “Tarantulas” ก็คือชื่อสามัญของแมงมุมวงศ์ Theraphosidae แมงมุมวงศ์นี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักวิทยาศาสตร์ตลอดจนถึงกลุ่มคนผู้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกแต่โดยมากชื่อนั้นถูกเรียกกันไปในแต่ละท้องถิ่นซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความสับสนเพราะบางชื่อนั้นก็ถูกเรียกขึ้นโดยใช้ความรู้สึกหรือความเชื่อ และขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งหากชื่อสามัญนั้นถูกตั้งขึ้นมาตามหลักวิชาการด้านอนุกรมวิธานและด้านนิเวศวิทยาแล้วจะทำให้ชื่อสามัญนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย และลดความผิดพลาดในการเข้าใจผิดลงได้  ถึงแม้ว่าชื่อสามัญจะง่ายต่อการเรียกขานและจดจำได้ง่ายก็ตามแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เรียกขานกันในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเรียกชื่อวิทยาศาสตร์เท่านั้น  ในบทความนี้จะรวบรวมชื่อสามัญของแมงมุมวงศ์บึ้งที่อยู่ในแถบเอเชียกลางและเอชียใต้เท่านั้น

 

ลำดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

1

Ischnocolus decoratus

Decorated Small Burrowing Spider

2

Ischnocolus khasiensis

Khasi Small Burrowing Spider

3

Plesiophrictus bhori

Parambikulam Small Burrowing Spider

4

Plesiophrictus blatteri

Anamalai Small Burrowing Spider

5

Plesiophrictus collinus

Yercaud Small Burrower

6

Plesiophrictus fabrei

Madarai Small Burrower

7

Plesiophrictus linteatus

Pondicherry Small Burrower

8

Plesiophrictus madraspatanus

Madras Small Burrower

9

Plesiophrictus mahabaleshwari

Mahabaleshwar Small Burrowing Spider

10

Plesiophrictus meghalayaensis

Meghalaya Small Burrowing Spider

11

Plesiophrictus millardi

Matheran Small Burrowing Spider

12

Plesiophrictus milleti

Nasik Small Burrowing Spider

13

Plesiophrictus raja

Cochin Small Burrowing Spider

14

Plesiophrictus satarensis

Satara Small Burrowing Spider

15

Plesiophrictus sericeus

Pune Small Burrowing Spider

16

Plesiophrictus tenuipes

Kandy Small Burrowing Spider

17

Poecilotheria fasciata

Banded Parachute Spider

18

Poecilotheria fomossa

Beautiful or Fine Parachute Spider

19

Poecilotheria hanumavilasumica

Rameshwaram Parachute Spider

20

Poecilotheria metallica

Peacock Parachute Spider

21

Poecilotheria miranda

Wonderful or Red Parachute Spider

22

Poecilotheria ornata

Ornate Parachute Spider

23

Poecilotheria pederseni

Hambantota Parachute Spider

24

Poecilotheria pococki

Pocock’s Parachute Spider

25

Poecilotheria regalis

Regal or King Parachute Spider

26

Poecilotheria rufilata

Reddish or Rufus Parachute Spider

27

Poecilotheria smithi

Kandy Parachute Spider

28

Poecilotheria striata

Striped or Striated Parachute Spider

29

Poecilotheria subfusca

Brown Parachute Spider

30

Poecilotheria uniformis

Uniform Parachute Spider

31

Annandaliella pectinifera

Coimbatore Rock Spider

32

Annandaliella travancorica

Travancore Rock Spider

33

Chilobrachys andersoni

Anderson’s Striated Burrowing Spider

34

Chilobrachys assamensis

Assam Striated Burrowing Spider

35

Chilobrachys femoralis

Nasik Striated Burrowing Spider

36

Chilobrachys fimbriatus

Fimbriated Striated Burrowing Spider

37

Chilobrachys flavopilosus

Myanmar or Yellow Striated Burrowing Spider

38

Chilobrachys fumosus

Northeastern Striated Burrowing Spider

39

Chilobrachys hardwicki

Eastern Indian Striated Burrowing Spider

40

Chilobrachys nitelinus

Sri Lankan Striated Burrowing Spider

41

Chilobrachys stridulans

Stridulated Striated Burrowing Spider

42

Chilobrachys thorelli

Sadiya Striated Burrowing Spider

43

Haplocosmia nepalensis

Nepal Bright Burrowing Spider

44

Lyrognathus crotalus

Northern Indian Bright Burrowing Spider

45

Lyrognathus pugnax

Shillong Bright Burrowing Spider

46

Lyrognathus saltator

Khasi Hills Bright Burrowing Spider

47

Phlogiellus subarmatus

Nicobar Bright Burrowing Spider

48

Selenocosmia himalayana

Himalayan Ornament Spider

49

Selenocosmia javanensis

Java Ornament Spider

50

Selenocosmia Kulluensis

Kullu Ornament Spider

51

Selenocosmia pritami

Pritam’s Ornament Spider

52

Selenocosmia sutheriandi

Kalimpong Ornament Spider

53

Haploclastus cervinus

Palni Large Burrowing Spider

54

Haploclastus himalayensis

Hanalayan Large Burrowing Spider

55

Haploclastus kayi

Parambikulam Large Burrowing Spider

56

Haploclastus nilgirinus

Nilgiri Large Burrowing Spider

57

Haploclastus robustus

Robust Large Burrowing Spider

58

Haploclastus satyanus

Shillong Large Burrowing Spider

59

Haploclastus tenebrosus

Madurai Large Burrowing Spider

60

Haploclastus validus

Strong Large Burrowing Spider

61

Thrigmopoeus insignis

Notable Large Burrowing Spider

62

Thrigmopoeus truculentus

Karwar Large Burrowing Spider

สุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในช่องคอมเม้นต์ด้านล่างนี้ด้วยว่า แมงมุมชนิดใดที่ท่านใช้ชื่อสามัญเรียกขานกัน

 

ชวลิต ส่งแสงโชติ (23 เมษายน 2563)

 

เอกสารอ้างอิง

M.Sanjay and S.Manju. (2004). Common Name of South Asian Theraphosid Spiders (Araneae : Theraphosidae). Zoos’ Print Journal 19(10): 1657-1662


ชื่อผู้ตอบ: